leyu乐鱼app

当前位置: 首页 > 代表工程 > 测绘业务

测绘业务

主要业务范围
1. 工程测量
(包括地形测量、控制测量、各种线路测量、施工测量、数字化测量等)
2. 变形与沉降观测
(包括各种大型建筑物、构筑物及民用建筑的变形测量等)
3. 房产测量
(房地产调查与测图、房地产面积测算、数字化测图及房地产测量管理等)
4. 地籍测量
(城市地籍调查与测绘)
5. 工程摄影测量

(航空摄影测量、地面摄影测量、非地形摄影测量、全数字摄影测量、工程遥感、数字影像分析及数字影像图的制作等)

  

陕西省人大办公楼沉降观测                                                   青海玉树机场测量、勘察

 

道路测量                                                                                          施工测量

XML 地图